LĨNH VỰC TÀI CHÍNH LĨNH VỰC TÀI CHÍNH


STT Tên Tài liệu Ngày đăng File download
1

Quy trình: Thẩm tra quyết toán dự án công trình, hạng mục công trình hoàn thành

07/04/2015

2

Quy trình: Thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình hoàn thành thuộc Ngân sách cấp xã

07/04/2015