LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI


STT Tên Tài liệu Ngày đăng File download
1

Quy trình : Thẩm định hồ sơ đề nghị tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội vào trung tâm bảo trợ xã hội

07/04/2015

2

Quy trình: Xác nhận đơn vay vốn Ngân hàng chính sách xã hội cho thân nhân liệt sỹ

07/04/2015

3

Quy trình : Giải quyết chế độ trợ cấp hàng tháng cho người cao tuổi cô đơn thuộc gia đình nghèo, người cao tuổi còn cả vợ chồng nhưng không có con cháu nương tựa, thuộc diện hộ nghèo

07/04/2015

4

Quy trình : Giải quyết chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng cho người từ đủ 80 tuổi trở lên không có lương hưu hoặc trợ cấp BHXH.

07/04/2015

5

Quy trình : Giải quyết chế độ trợ cấp hàng tháng cho trẻ em mồ côi cả cha lẫn mẹ, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em mất nguồn nuôi dưỡng

07/04/2015

6

Quy trình : Giải quyết chế độ trợ cấp hàng tháng đối với người khuyết tật nặng và đặc biệt nặng.

07/04/2015

7

Quy trình : Giải quyết chế độ hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng.

07/04/2015

8

Quy trình : Giải quyết chế độ hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với người nhận nuôi dưỡng, chăm sóc người khuyết tật đặc biệt nặng.

07/04/2015

9

Quy trình : Xác nhận đơn đề nghị sao lục hồ sơ người có công

07/04/2015

10

Quy trình: Hồ sơ về việc “Tổ chức cai nghiện tại gia đình và cộng đồng”

07/04/2015