LĨNH VỰC GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO LĨNH VỰC GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO


STT Tên Tài liệu Ngày đăng File download
1

Quy trình: Xác nhận đơn đề nghị giám định sức khỏe đối với thân nhân người có công đủ điều kiện giải quyết tuất hàng tháng

07/04/2015

2

Quy trình: Thành lập cơ sở giáo dục mầm non tư thục (nhóm trẻ, lớp mẫu giáo)

07/04/2015

3

Quy trình: Sáp nhập, chia tách cơ sở giáo dục mầm non tư thục (nhóm trẻ, lớp mẫu giáo)

07/04/2015

4

Quy trình: Giải thể cơ sở giáo dục mầm non tư thục(nhóm trẻ, lớp mẫu giáo)

07/04/2015

5

Quy trình: Xác nhận đơn xin giấy phép hành nghề ôn luyện thi

07/04/2015

6

Quy trình: Xác nhận đơn xin cấp giấy phép hành nghề dạy học

07/04/2015